สายไฟ (Electric Wires and Cables)

ตัวอย่างสายไฟที่เราจำหน่าย Power Cables & Electric Wires 

 • สายเดี่ยว THW, THW-A
 • สายเดี่ยว สายคู่ NYY  
 •  CV, CVT 
 •  VCT, VSF, VAF, VFF 
 •  XLPE, RV, SAC 
 •  สายทองแดงเปลือย Bare copper 
 • สายดิน สายกราวด์ Ground Cable 
 • สายทนไฟ FRC Cable  
 • สายควบคุมสัญญาณ TIEV TPEV
 • สายควบคุมสัญญาณ CAT6E, CAT5 
 • สายควบคุมสัญญาณ RG6, H07VK
 • IEC 01 THW
 • IEC 02 THW
 • IEC 05 IV THW
 • IEC 06 IV (f) THW
 • IEC0 07 HIV THW
 • IEC 08 HIV (f) THW
 • IEC01 THW
 • IEC01 THW