สินค้า Products - ภาพตัวอย่างสินค้าที่เราจำหน่ายและให้บริการ

สายไฟ Power Cables & Electric Wires - ภาพตัวอย่างสินค้าที่เราจำหน่าย 

 • สายเดี่ยว THW, THW-A
 • สายเดี่ยว สายคู่ NYY  
 •  CV, CVT 
 •  VCT, VSF, VAF, VFF 
 •  XLPE, RV, SAC 
 •  สายทองแดงเปลือย Bare copper 
 • สายดิน สายกราวด์ Ground Cable 
 • สายทนไฟ FRC Cable  
 • สายควบคุมสัญญาณ TIEV TPEV
 • สายควบคุมสัญญาณ CAT6E, CAT5 
 • สายควบคุมสัญญาณ RG6, H07VK
 • IEC 01 THW
 • IEC 02 THW
 • IEC 05 IV THW
 • IEC 06 IV (f) THW
 • IEC0 07 HIV THW
 • IEC 08 HIV (f) THW
 • IEC01 THW
 • IEC01 THW

 

  ท่อร้อยสายไฟ Conduits & Fittings

  BRANDS: DAIWA, ARROW PIPE, PANASONIC, UNION, PAT, SC

 • Electrical Metal Tubing 
  • E.M.T. Conduit  ท่อเหล็กรุ่นบาง ขนาด 1/2" - 2"  
  • E.M.T. Elbow  ท่อโค้งรุ่นบาง 45º  ขนาด 1 1/4" - 2"
  • E.M.T. Elbow  ท่อโค้งรุ่นบาง 90º  ขนาด 1/2" - 2"
 • Intermediate Metal Conduit
  • I.M.C. Conduit ท่อเหล็กรุ่นหนาปานกลางขึ้นไป ขนาด 1/2" - 4"       
  • I.M.C. Elbow  ท่อโค้งรุ่นหนา 45º  ขนาด 1/2" - 4"
  • I.M.C. Elbow  ท่อโค้งรุ่นหนา 90º  ขนาด 1/2" - 4"
 • EMT Connector คอนเนคเตอร์ท่อบาง คอนเนคเตอร์ข้อบาง(คุปปิ้ง)
 • HDPE ท่อร้อยสาย สำหรับใต้ดิน  

 
 

 อุปกรณ์ Accessories

 • ปลั้ก สวิตซ์  เบรคเกอร์ 
  PLUGS / SWITCHES / BREAKERS
   
  อุปกรณ์ต่อสาย หางปลาต่อสายไฟ 
  ELECTRICAL TERMINAL LUGS
   
   หางปลา Ring Terminal, R-Type, Insulated/Non-Insulated 
  (Size 1-35, Diameter 3.7mm. - 13 mm.) 
   
   หางปลา Spade Terminal, Y-Type, Insulated/Non-Insulated 
  (Size 1-35, Diameter 3.7mm. - 13 mm.) 
   
    LUG Insulators, Terminal Connector  ปลอกหุ้มหางปลา ปลอกสีหุ้มสายไฟ 
  ทุกขนาด